Un Practitioner NLP are
abilităţi ce-i permit să-şi
depăşească propriile limite.

La fel cum un telefon inteligent îţi oferă o mulţime de funcţii care, odată activate, îţi modifică complet experienţa conectării la reţea sau la Internet, la fel şi abilităţile dezvoltate în acest program pot schimba radical calitatea vieţii tale.

O nouă raportare la lume, prin integrarea în comportament a axiomelor din NLP:
 • Modificarea procesului prin care percepem realitatea este mai valoroasă decât schimbarea conţinutului realităţii pe care o trăim.
 • Semnificaţia comunicării este dată de răspunsul primit.
 • Detaliile pe care le identificăm în jur şi în noi sunt codate de informaţii senzoriale: vizuale, auditive, kinestezice, olfactive şi gustative.
 • Resursele de care cineva are nevoie pentru a produce o schimbare se află deja în acea persoană.
 • Harta nu este teritoriul, iar percepţia este diferită de realitate.
 • Pentru a facilita schimbarea, se păstrează beneficiile oferite de situaţia actuală, punând sub semnul întrebării gradul de adecvare al comportamentului prin care sunt obţinute.
 • Există o intenţie pozitivă ce stă la baza oricărui comportament, precum şi un context în care fiecare comportament este adecvat.
 • Nu există eşec, ci doar feedback: toate rezultatele noastre sunt împliniri, indiferent dacă reprezintă sau nu ceea ce ne-am dorit de la o acţiune sau un context.
 • Slide Background
Optimizarea comunicării, prin introducerea de elemente non-verbale, paraverbale și intuitive
 • Stabilirea şi menţinerea raportului, ca sursă a încrederii şi fundament al comunicării
 • Armonizarea şi conducerea interacţiunii cu ceilalţi la nivel verbal şi non-verbal
 • Provocarea deliberată a răspunsurilor la nivel verbal şi non-verbal
 • Calibrarea altor persoane prin experienţa senzorială
 • Identificarea sistemelor de reprezentare (prin predicate senzoriale şi indicaţii corporale)
 • Metamodelul limbajului - cheia pentru comunicarea precisă
 • Modelul Milton şi accesul la structurile inconştiente
 • Slide Background
Modificarea percepţiilor, atitudinilor, experienţelor, deciziilor şi comportamentelor proprii sau ale altora
 • Conceperea unor obiective bine formulate, identificarea direcţiei de evoluţie şi a stării actuale
 • Accesarea şi construirea resurselor de realizare a obiectivelor
 • Recadrarea conţinutului şi a contextului pentru modificarea experienţelor şi deciziilor
 • Abilitatea de detectare, elicitare, utilizare şi instalare a strategiilor pentru optimizarea comportamentului
 • Procesul de Disociere şi Asociere, trecerea deliberată prin poziţiile perceptuale 1, 2 şi 3 pentru rezolvarea conflictelor.
 • Alinierea nivelurilor neurologice şi armonizarea internă
 • Utilizarea Liniei timpului pentru eliberarea de influenţele trecutului şi crearea viitorului dorit
 • Slide Background

Obţine şi tu toate aceste abilităţi!

Înscrie-te în program